“In Stiens snappen ze Mark Rutte wel”

VVD-leider en premier Mark Rutte opende deze week de aanval op de hufterigheid in Nederland. In Stiens snappen ze zijn ‘doe normaal of ga weg’ wel.

‘Aan alle Nederlanders’, zette minister-president en VVD-lijsttrekker Mark Rutte boven een paginagrote advertentie die maandagochtend in verschillende landelijke ochtendkranten stond. In de open brief zette de premier de aanval in op de hufterigheid.

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil, schreef Rutte. Hij had het over de stille meerderheid die hard werken, elkaar helpen en Nederland ‘een best gaaf land’ vinden. ,,Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.’’

Het zijn woorden waarmee Rutte de toon op scherp zet in de campagne richting de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Of je vindt Nederland een gaaf land, of je hoort bij de hufters. Rutte doelt op groepen ,,die zich steeds asocialer gedragen’’ en ,,zich niet willen aanpassen.’’

Begrip voor Rutte

In Stiens snappen ze Rutte wel. Danny Shlomo (37) vindt het goed dat Rutte ,,stelling neemt tegen de ontwikkelingen in de maatschappij’’. ,,Rutte laat op een fatsoenlijke en subtiele manier een PVV-geluid horen’’, zegt de Stienser. ,,Hij zegt waar het op staat.’’

,,Het is goed dat politieke partijen met hun tijd meegaan’’, zegt Shlomo, die ondernemer is en VVD stemt. Shlomo neemt het Rutte niet kwalijk dat hij – nu acht weken voor de verkiezingen – deze stelling inneemt, terwijl hij al zes jaar bestuurlijk aan het roer staat ,,Hij wachtte dan wel op andere partijen, maar hij moet mee in de sfeer die heerst in de samenleving. Ik snap zijn brief en zijn zorgen wel.’’

Rutte richtte zich plots – zonder ze expliciet te noemen – op de immigranten: ,,We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid.’’ Mensen die afgeven op ,,onze gewoonten en waarden’’. ,,Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg’’, schreef Rutte.

Twee gedachten

Stini van der Linden (55) hinkt daarbij op twee gedachten. ,,Hy hat wol gelyk, mar ek wer net. Ik werken it gefoel, mar Rutte is oan it generalisearjen. Hy hat it oer in lytse groep. It is kwealik dat eltsenien no oer ien kaam skeard wurdt. At Hollandske jongens ambulancepersoniel mishandelje, moatte dy dan ek fuort? En wêr hinne dan?’’, vraagt ze zich af. ,,Je kinne altyd wol tsjin eltsenien oan skoppe’’, zegt Van der Linden. ,,Je moatte nei oplossings sykje.’’

In de open brief stelt Rutte de vraag: wat voor land willen we zijn? Van der Linden, die nog geen idee heeft op welke partij ze gaat stemmen, weet het wel: ,,In tolerant lân, en net allinne foar ússels, mar foar al ús medeminsken.’’

,,Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land’’, schreef Rutte. ,,Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet.’’

Reinder Wijnja (75) is van christelijke huize en ziet dat ,,it respekt foar de medemens lytser wurdt’’. Wijnja spreekt van een individuele samenleving, waarin tegenstellingen toenemen. ,,Mar we moatte mei elkoar troch de tiid. De gearstelling fan ús mienskip is net mear sa homogeen as froeger. We hawwe meardere kultueren. Mar je meie je net bedrige fiele. En dat bart soms wol. We libje yn Nederlân, dat moat nimmen ferjitte. En hjir hawwe we wol ús eigen noarmen en wearden.’’

Post Author: Marco Oosterhuis