Zonneparkje bij autobedrijf in Hallum

Autobedrijf Bremer in Hallum wil een klein zonnepark bouwen op een stuk land achter het bedrijf. Er komen 762 panelen te staan met een totaalopbrengst van 190.900 KWh. Het bedrijf kan krap eenderde deel van de opbrengt zelf gebruiken, en wil de rest leveren aan het net.

 

 

Als de gemeente akkoord gaat met het plan, wil Bremer zijn dorpsgenoten vragen om mee te doen. ,,Duorsumens is hip en wy binne minsken fan it doarp. Dus wy wolle graach dat elkenien meidocht’’, aldus initiatiefnemer Jelle Bremer.

Hoe dat precies wordt geregeld, is nog niet duidelijk. ,,It soe moai wêze as in part fan de opbringst oan it doarp ten goede komt.’’ De plannen komen vanavond aan de orde in de raadscommissie van Ferwerderadiel.

 

Post Author: Admin