‘Seniorenwoningen’ Hollum blijft sloop bespaard

Vier ‘seniorenwoningen’ in de kern van Hollum blijven staan.

De gemeenteraad van Ameland heeft maandagavond tijdens een extra vergadering het sloopvoorstel van burgemeester en wethouders met zes tegen vier stemmen verworpen.

Na afbraak zou er een extra parkeerterrein worden gemaakt. Maar de raadsmeerderheid vond de financiering van het voorstel onduidelijk.

Bovendien, oordeelden de raadsleden, is de onttrekking van vier huizen aan de eilander woningvoorraad ongewenst.

Post Author: Admin