Weer ruimte voor nieuwe supermarkten in Leeuwarden

De huidige stop op het aantal supermarkten in Leeuwarden wordt grotendeels losgelaten. Zo wordt alsnog een AH mogelijk op het LPF-terrein.

In de afgelopen jaren gold in Leeuwarden ,,het huidige aantal vierkante meters winkelverkoopvloeroppervlak’’ als bovengrens voor supermarkten in het stedelijk gebied. Met andere woorden: er konden alleen nieuwe supers worden geopend, wanneer elders vierkante meters zouden worden geschrapt. Een uitzondering gold voor nieuwe wijken en dorpen.

Dat zorgde voor problemen op het oude LPF-terrein aan de Tesselschadestraat waar een kleine AH moest komen. Daarvoor zou die aan de Emmakade als compensatie inkrimpen, maar de eigenaar kon de weggesaneerde vloerruimte dan later toch weer inzetten voor een supermarkt.

Deze week besloten burgemeester en wethouders daarom tot het loslaten van de beperking. Zij hebben geen vrees dat hierdoor een onbeperkte supermarktvergroting ontstaat, ,,want er blijven diverse toetsingscriteria bij het supermarktbeleid van kracht’’. Zo moet er voldoende vraag zijn uit de omgeving en moet het binnen de omgeving passen.

Post Author: Marco Oosterhuis