Stembureau Stiens: Elk wil meer handen aan het bed

De zorg is een belangrijk item in de verkiezingscampagnes. Ook in Stiens. Mensen uit de praktijk vertellen waarop ze op 15 maart hun keuze baseren.

Liesbeth Dijkstra werkt bij Haytema State, een kleinschalige woonvorm in het voormalige politiebureau aan de Moundyk in Stiens. Er wonen twintig mensen.

Ze merkt het als leidinggevende als er werknemers solliciteren die komen uit de gevestigde zorg- of verpleeghuizen. ,,Die vinden het een verademing, wat wij hier doen. Het kan dus wél, zeggen ze dan.’’

Haytema State is een van de vier Friese Staten die op afstand worden bestuurd door zorgkoepel Alliade. De andere staan in Sneek, Wolvega en Drachten. Per locatie wonen er twintig mensen met dementie, Alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Mensen huren een kamer en betalen de zorg uit hun pgb-budget. In de Staten is er tijd voor een praatje. ,,Wij leveren zorg op een andere manier. In verhouding hebben we meer personeel.’’

Maar het werkt, weet Dijkstra. ,,In de traditionele huizen ligt de werkdruk veel hoger.’’ Werknemers knappen daar af, ze kent de verhalen. En ja, dan zijn de aankomende verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer voldoende aanleiding om naar het stemhokje te gaan.

Het manifest Scherp op ouderenzorg dat Hugo Borst en Carin Gaemers vorig jaar opstelden voor een betere ouderenzorg raakte op de werkvloer – de Staten hebben vijftien parttimers in dienst – een gevoelige snaar. ,,Dat deed wel iets. Dat ráákte.’’ Niet dat de gesprekken dagelijks gaan over de Haagse politiek. ,,Maar het is mooi dat er duidelijk aandacht is voor de problemen in de zorgsector. Dat is winst. Daar is iedereen blij mee.’’

De stemwijzer bood voor Dijkstra nog geen soelaas. ,,Daar kwam iets heel anders uit’’, zegt ze lachend. Ze zal kiezen voor een partij aan de linkerkant van het politieke spectrum. ,,Extra handen aan het bed, dat wil iedereen. Zorg leveren zoals wij het tijdens onze opleiding hebben aangeleerd.’’

Aan de Hege Hearewei werkt Martsje Roerdink als tandartsassistente bij Tandartsenpraktijk Stiens. Ook Roerdink begint direct over de ouderenzorg. ,,Dy moat yn dy grutte ynstellingen better regele wurde.’’ Verder is ze voorstander van het schrappen van de eigen bijdrage in de zorg. ,,Dy kin der wol ôf. Wêr betellest oars sa’n hege preemje foar?’’

Het is vandaag druk in de Stienser praktijk, met controlebeurten en behandelingen. Toch hebben bezuinigingsmaatregelen vanuit Den Haag sluipenderwijs gezorgd voor een kritischer patiëntenbestand.

Roerdink merkt dat een enkeling de tweejaarlijkse controlebeurt overslaat. ,,It is net dat eltsenien dat docht, mar se binne der wol.’’ Of dat de plaatsing van een kroon een jaar wordt uitgesteld, tot het beschikbare budget weer wat hoger is. Patiënten worden kritisch op de ,,lúkse dingen’’, zoals Roerdink ze noemt. ,,Dan sizze se: sorry, mar lit my mar even wachtsje.’’

Roerdink is voorstander van terugkeer van de basisbeurs voor studenten, al zal ze daar zelf niet meer van profiteren. Ze heeft nog één studerend kind. ,,Dy is hast klear. Betellest 300 euro kolleezjejild yn de moanne, mar se komme amper mear op skoalle. Dan tinkst ek: wêr is al dat jild foar nedich?’’ Verder scoort het milieu bij Roerdink hoog, net als de christelijke identiteit.

Dan selecteert de partijkeuze zich al aardig uit, zou je denken. Maar niks is minder waar. ,,Ik fyn it noch best dreech. Der binne sa’n soad partijen!’’

 

Bron lc.nl

Post Author: Marco Oosterhuis