Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel

,,Een leuk onderzoek is het niet, maar je weet waar je het voor doet.” Anneke Schouten is 58 jaar en doet al sinds haar 50ste mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Om de twee jaar laat zij borstfoto’s maken in het mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Noord. ,,Tot nu toe gelukkig altijd met een goede uitslag. Maar in mijn omgeving heb ik al meerdere malen gehoord dat een uitslag niet goed was. Gelukkig waren ze er steeds op tijd bij!”

Een op de acht vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. De meeste van deze vrouwen zijn ouder dan 50 jaar. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit onderzoek is gratis. Deelname is vrijwillig.

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. Anneke: ,,Het onderzoek is niet prettig en kan best pijnlijk zijn.” Bij het maken van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt. Dit is nodig om de foto goed te kunnen beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide screeningslaboranten. Zij zijn specialisten in het maken van een mammografie.

De röntgenfoto’s worden beoordeeld door twee screeningsradiologen. Zij beoordelen de foto’s onafhankelijk van elkaar. De radiologen zoeken naar verdachte afwijkingen die misschien borstkanker kunnen zijn. Als een vrouw al eerder heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek, dan worden de nieuwe foto’s ook vergeleken met de oude.

Door het bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek na drie keer deelnemen 50 procent minder kans hebben om te overlijden aan deze ziekte.

Vanaf medio maart kunnen vrouwen uit gemeente Ferwerderadiel in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker.
De onderzoekswagen wordt als eerste geplaatst in Burdaard, op het parkeerterrein achter het MFC Spectrum. Vervolgens wordt de onderzoekswagen eind maart geplaatst in Ferwert en Hallum. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

In de vorige ronde liet 82,13% van de uitgenodigde vrouwen zich onderzoeken. Bij 2,58% van hen werd een afwijking gezien of was nader onderzoek nodig. Zij werden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Vanaf medio april kunnen vrouwen uit gemeente Leeuwarderadeel in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker. De onderzoekswagen wordt geplaatst in Stiens, op het trottoir achter sportcomplex It Gryn.

Post Author: Marco Oosterhuis