Kinderopvangen en basisscholen gaan terugloop kinderen merken

Het aantal kinderen en jongeren in Fryslân neemt al geruime tijd af. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) denkt dat die trend ook in de toekomst doorzet. Kinderopvangen en basisscholen gaan op korte termijn de gevolgen van de terugloop van het aantal kinderen in Fryslân merken. 

De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen van 0 tot en met 3 jaar het snelst teruggelopen met 19%. Door de economische crisis stelden mensen het krijgen van kinderen uit. Deze afname heeft op korte termijn gevolgen voor voorzieningen en organisaties voor jonge kinderen zoals kinderopvang en basisonderwijs. De komende jaren neemt vooral het aantal jongeren in de middelbare schoolleeftijd af. De afname komt volgens het FSP vooral door de daling van het aantal geboorten.

Jongeren vertrekken voor werk en studie naar andere provincies. Desondanks telt de Gemeente Leeuwarden de meeste jongeren in Fryslân. Dat staat in een publicatie van het FSP op basis van gegevens van het CBS en de provincie Fryslân. Het aantal jongvolwassen steeg landelijk met 8%, maar daalde in Fryslân met 2%.

Post Author: Admin