15 maart Tweede Kamer verkiezingen.

Nederlanders met kiesrecht mogen op woensdag 15 maart 2017 kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten.

 

In Leeuwarderadeel zijn tien stembureaus. U vindt de stembureaus op de volgende plaatsen:

Woonzorgcentrum Skilhiem       Nije Poarte 33
9051 MB STIENS

Stichting Welzijn Middelsee (De Skalm)       Pyter Jurjensstrjitte 17
9051 BR STIENS

Doarpshûs De Bining      Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW KOARNJUM

Gereformeerde kerk Hijum     Terp 6
9054 KN HIJUM

Gereformeerde Kerk       Stedpaed 23
9055 MG BRITSUM

De Hege Stins Gysbert       Japicxstrjitte 4
9051 ER STIENS

De Sprankel      Felixwei 17
9051 KE STIENS

Gemeentehuis Stiens       Ljipstrjitte 1
9051 AR STIENS

Talant      Ieleane 10
9051 LP STIENS

Us Gebou      De Streek 9
9071 XG ALDE LEIE

In Ferwerderadeel zijn 7 stembureaus. U vindt de stembureaus op de volgende plaatsen:

  1. Woonzorgcentrum Foswert, Foswerterstrjitte 71 te Ferwert
  2. Doarpshûs De Nije Tille, Ringweg 21 te Marrum
  3. MFC It Trefpunt, De Singel 7 te Hallum
  4. Offingaburg, Offingaburg 1 te Hallum
  5. MFC Het Spectrum, Schoolstraat 12 te Burdaard
  6. Doarpshûs De Fjouwer, Flieterpsterdyk 23 te Reitsum
  7. MFC Fjildsicht, Farrewei 22A te Blije

Post Author: Admin