Gratis GFT compost

Inwoners van de gemeenten het Bildt, Menameradiel en Leeuwarderadeel kunnen op vrijdag 24 maart 2017 van 13.00 tot 16.30 uur en op zaterdag 25 maart 2017 van 9.00 tot 13.00 uur eenmalig gratis compost ophalen bij milieustraat Stiens (Seerob 23).

Met deze actie bedanken Omrin en de gemeenten inwoners voor hun inspanning organische reststromen gescheiden aan te leveren. Met deze actie willen we u kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

Sinds jaar en dag bieden burgers groente-, fruit- en tuinafval (gft) en groenafval, zoals snoeihout, takken en gras, gescheiden van ander afval aan. Deze organische reststromen zijn grondstoffen voor bijvoorbeeld compost waarmee de biologische kringloop rond is.

Inwoners kunnen eenmalig gratis compost ophalen. Per voertuig mogen maximaal twee kruiwagens worden meegenomen. Inwoners wordt aangeraden er op tijd bij te zijn, want op=op.

Natuurlijke balans

Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Goed voor milieu én portemonnee!

Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Gft scheiden heeft nog een voordeel: het is goedkoper dan het samen met het restafval te laten verwerken.

Post Author: Marco Oosterhuis