164ste PC !

De 1ste woensdag van Augustus. Dat kan maar 1 ding betekenen! De PC in Franeker!

Woensdag 2 augustus 2017 werd de 164ste PC verkaatst. Radio Middelsé was die dag een samenwerking aangegaan met Radio Eenhoorn. U heeft de hele dag via de radio kunnen luisteren naar de PC !

Woensdag 4 augustus was een bijzondere dag. De 164ste PC was de eerste PC voor de nieuwe PC voorzitter Ids Hellinga. De PC is zeker voor de kaatsers een speciale dag. Vanaf het begin van het seizoen wordt er naar de PC gekeken. Maar voor het partuur van Menno van Zwieten was het een dag met een lach en een traan. Het partuur van Menno van Zwietsen bestaat normaal gesproken uit: Erwin Zijlstra, Hylke Bruinsma en Menno van Zwieten. Dinsdag 1 augustus was voor de familie Bruinsma een moeilijke dag, op plotselinge wijze is de vader van Hylke overleden. Hylke heeft het besluit genomen om de PC niet te kaatsen. Een moeilijk besluit voor Hylke. Het partuur moest op zoek naar een andere 3e maat. Eerder dit jaar kondige Jouke Bosje aan dat hij na de 1ste kaatscyclus zou stoppen. Jouke werd van stal gehaald en mocht deze speciale dag mee kaatsen.

Over de dag zelf.
Op de lijst stonden 16 mooie parturen! Er gebeurde iets spectaculairs in de eerste wedstrijd! Hans Wassenaar, koning van de 163ste PC, verloor de eerste omloop van het partuur van Hendrik Tolsma! Een domper voor het partuur van Wassenaar. Een andere spannende wedstrijd van de eerste omloop was die tussen het favoriete partuur van Gert-Anne van der Bos en het partuur van Menno van Zwieten. Zoals ik al zei, voor het laatst genoemde partuur een speciale dag. Deze wedstrijd had alles! Na een voorsprong van het partuur van Menno van Zwieten, kwamen Gert-Anne, Teake en Tjisse terug! Uiteindelijk won het partuur van Gert-Anne de wedstrijd! Na spannend kaatsen in de 2 en 3e omloop was het rond half 4 tijd voor de halve finale’s. Parturen 1-5 en parturen 9-14. Na 2 spannende halve finale’s van beide 5-5 waren de finalisten bekend! Partuur 1: Bauke Triemstra, de afscheid nemende Alle Jan Anema en Hendrik Koostra tegen de verrassing van de dag partuur 14: Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma en Hillebrand Visser.

De finale, ontzettend spannend. Dit was een finale die iedereen graag wil zien. Beide parturen kaatsen goed! De tribunes waren vol op ‘t Sjûkelân. De parturen bleven maar bij elkaar optrekken. Het was zover, in de finale werd het ”Alles oan ‘e hang”. De laatste slag, beide parturen konden winnen! Jelle Attema sloeg een goed opgeslagen bal op, maar de achterinse van het partuur van Bauke Triemstra, Hendrik Kootstra, wist er een kaats van te maken. Ruilen maar. De druk lag op de schouders van Bauke Triemstra. De bal werd goed opgeslagen, Jacob Klaas Haitsma de achterinse van Jelle Attema, sloeg de bal uit. Goed genoeg was het niet, Bauke kon de bal voor de kaatsen slaan. De winnaar van de 164ste PC was bekend! Het partuur van Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra zijn de winnaars van de 164ste PC! Dan is er nog 1 bijzonder iets te vergeven, de koningsbal! Met een dubbelfunctie, opslaan en perkspeler, werd Hendrik Kootstra de koning van de 164ste PC!

Van harte!

De prachtige foto’s zijn gemaakt door Anne Waterlander van X-Lent Fotografie.

Het partuur van Menno van Zwieten. De eerste omloop hadden zij het moeilijk tegen het partuur van Gert-Anne van der Bos.
Van links naar rechts: (Invaller) Jouke Bosje, Menno van Zwieten en Erwin Zijlstra
Koning van de 163ste PC: Hans Wassenaar.
Verliezend finalist Jelle Attema.
De winnaars van de 164ste PC!
Van links naar rechts: Bauke Triemstra, Hendrik Kootstra (Koning) en Alle Jan Anema.
PC voorzitter Ids Hellinga.
Opslag Gert-Anne van der Bos wist met zijn partuur uiteindelijk een 3e prijs te winnen!

Post Author: Marco Oosterhuis