Onderhoud De skalm straks voor Leeuwarden

Voor de raad van Leeuwarderadeel instemt met een onderhoudspotje voor dorpshuis De Skalm in Stiens, wil ze zwart op wit dat Leeuwarden zich eraan houdt.

Donderdagavond kwam het lang en breed besproken voorstel in de raad om 470.000 euro opzij te zetten voor De Skalm in Stiens. Daar moet het multifunctioneel centrum, waar ook de bibliotheek in zit, tien jaar voor onderhouden worden.

Maar voor het tot een besluit kon komen, kwam Harm de Kroon van de PvdA met een amendement. Want Leeuwarderadeel gaat eind dit jaar op in de gemeente Leeuwarden. Die gemeente kan, volgens De Kroon, het jaarlijkse onderhoudsbedrag zomaar verlagen. ,,En dat is niet de bedoeling’’. Alle partijen hadden zijn amendement ondertekend.

Nog ingewikkelder maakte Folkert Dijkstra (FNP) het, door eraan toe te voegen dat de andere dorpshuizen van de gemeente (in Hijum, Oude Leije, Britsum en Koarnjum/Jelsum) dan ook zo’n zekerheid voor tien jaar verdienen. Hij kreeg de rest niet mee: De Skalm is lang verwaarloosd, de rest is een heel ander verhaal.

Na een korte schorsing ried burgemeester Joop Boertjens het amendement af, want het zou tot nieuw overleg met de gemeente Leeuwarden en het bestuur van De Skalm leiden en die gesprekken waren al complex genoeg geweest. ,,We moeten nu niet iets doen waardoor Leeuwarden bij wijze van spreken de melk optrekt.’’

Daar waren de raadsleden niet gevoelig voor: die wezen erop dat het voorstel niet verandert, maar alleen wordt vastgelegd. Als Leeuwarden hier tegen zou zijn, zou De Kroon pas echt achterdochtig worden. Het leidde ertoe, dat het voorstel, met nieuwe informatie, op 28 september opnieuw behandeld wordt.

Post Author: Marco Oosterhuis