Marialof in St. Dominicuskerk

Oktober is Mariamaand. Op zondagmiddag 1 oktober zal er in de Sint Dominicus kerk weer een Marialof plaatsvinden met als middelpunt het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden, een middeleeuws Mariabeeld. Dit bijzondere beeld wat sinds 1506 in de Sint Vituskerk bij de Oldehove heeft gestaan heeft een bewogen geschiedenis. Het heeft de beeldenstorm overleeft en is lang verborgen geweest. Sinds 2010 vindt om de 3 jaar een processie plaats door de binnenstad van Leeuwarden, iets wat jaren lang niet mogelijk was geweest. Alle andere jaren is de processie in de St. Dominicuskerk. Ook dit jaar zal er een plechtigheid rond dit bijzondere beeld worden gehouden. O.L.V. van Leeuwarden zal dan in een Marialof in processie door de Dominicus kerk worden gedragen. Het Marialof begint om 16.00 uur in de kerk aan de Harlingerstraat.

Post Author: Admin