Stremming Bûtenskilwei bij bedrijventerrein Middelsee

Op 8 en 9 november voert de gemeente asfalteringswerkzaamheden uit aan de Bûtenskilwei ter hoogte van de toegang naar het bedrijventerrein Middelsee te Stiens.

De toegang naar het bedrijventerrein vanaf de N398 naar de Seefûgel is gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via de N398, Stienzer Hegedyk, Bûtenskilwei (buiten de bebouwde kom) naar de Seestjer.

Als u vragen heeft  over de uitvoering kunt u contact opnemen met Haije  Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden/Leeuwarderadeel via 06-43365343 of het algemene telefoonnummer 14058.

TWEEDE FASE NIEUWBOUW STEENSLÂN OP 18 OKTOBER

De loting voor de tweede fase vindt plaats op woensdag 18 oktober 2017 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1. Lotingsformulieren kunt u opvragen bij de heer D.J. Kuipers via d.kuipers@leeuwarden.nlen inleveren tot 18 oktober. Er worden geen kavels verloot. Iedere gegadigde krijgt tijdens de loting een nummer toegewezen. Op  volgorde van dit nummer worden persoonlijke gesprekken gevoerd. Tijdens dit gesprek kunt u kiezen waar u wilt bouwen en hoeveel grond u wilt afnemen. Voor meer informatie zie www.steenslanstiens.nl

Post Author: Marco Oosterhuis