Vrij harde discussie over vliegtuiglawaai vliegbasis Leeuwarden

Het leeuwendeel van de COVM, de provinciale milieucommissie voor de vliegbasis, bestond maandag uit een vrij harde discussie over het vliegtuiglawaai in dit ‘rampjaar’, zoals Geert Verf uit Marsum het noemde.

Het heeft deze zomer klachten geregend, en ook hier kwamen twee insprekers hun onvrede uiten, met applaus van de tribune. ,,De bereidheid voor de vliegbasis loopt terug’’, vatte Gerard Veldman van dorpsbelang Koarnjum samen. ,,Wat gaat u eraan doen? Graag iets concreets.’’

Basiscommandant Arnoud Stallmann herhaalde nog eens dat er in 2017 veel getraind is en er bovendien zowel de internationale oefening Frisian Flag als de wapeninstructeursopleiding FWIT waren. ,,We zijn medio 2016 uit het Midden-Oosten vertrokken mede omdat onze vliegers niet genoeg getraind waren. We zijn nu echt klaar voor de inzet in januari 2018, het is niet voor niets geweest, laat ik het zo maar zeggen.’’

Een deel van de oefeningen vond dit jaar al elders plaats, gaf hij aan en volgend jaar wordt rustiger omdat er geen FWIT is. Maar grote veranderingen voorziet Stallmann niet. Veel meer verplaatsingen zitten er niet in (,,we zullen niet een reizend circus door de wereld worden’’) want de circa achthonderd werknemers van de basis zijn al veel van huis. ,,We kunnen de basis niet oppakken en langere tijd elders neerzetten. Het exporteren van hele grote delen van de training zie ik niet als een mogelijke oplossing.’’

De COVM-leden kwamen op dit punt niet nader tot elkaar. Een voorstel om er dan maar mee naar Ank Bijleveld te gaan, de nieuwe minister van Defensie, bleef onaf in de discussie hangen.

 

Bron:lc.nl

Post Author: Admin