Informatie

Radio Middelsé is de lokale omroep van Ferwerderadiel.

In deze gemeente is Radio Middelsé te ontvangen op de kabel op 96.1 FM. De etherzender is in en rond beide gemeenten te beluisteren op 105.3 FM.

Radio Middelsé heeft als doel de inwoners van Ferwerderadiel op de hoogte te houden van nieuws, wetenswaardigheden, achtergrondinformatie, gebeurtenissen en evenementen die voor hen relevant kunnen zijn. Kortom Radio Middelsé staat middenin de maatschappij. In de praktijk richt de omroep zich op alle vier Middelseegemeenten, dus ook Menaldumadeel en het Bildt.


Beknopte Geschiedenis

De geschiedenis van Radio Middelsé begint in 1983. In dat jaar werden door de gemeente Leeuwarderadeel en een aantal vrijwilligers de eerste stappen gezet voor het oprichten van een lokale omroep. De stichting werd wél ingeschreven bij de kamer van koophandel maar de feitelijke uitzendingen werden op de lange baan geschoven door gebrek aan financiële middelen en draagvlak.

De officiële oprichting vond daarom pas eind november 1988 plaats, onder de naam “Stichting Lokale Omroep Tele Radio Leeuwarderadeel”.

In 2000 is de gemeente Ferwerderadiel ingelijfd bij het uitzendgebied van Radio Middelsé. Het bereik van de zender bleek onvoldoende om de beide gemeenten te bereiken. Vandaar dat we tegenwoordig niet meer uitzenden vanaf de mast bij de studio maar vanaf een 40 meter hoge mast op industrieterrein Middelsee bij Stiens. Tegelijkertijd is de naam veranderd in “Stichting Radio Middelsé”.


Stichtingsbestuur

Wim Vervoort, secretaris

Tongerboutstrjitte 16

9051 EV Stiens

Tel: 058 2572084 / 06 37228895

Email: benwvervoort@hotmail.com


Wyb Wagenaar, penningmeester

Eskdoarnstrjitte 18

9051 SE Stiens

Tel: 058 2571975