Werkzaamheden Wythûsterwei Stiens

Zoals u als bewoners van onze gemeente heeft kunnen zien zijn er intussen de nodige activiteiten opgestart t.b.v. de werkzaamheden op de Wythústerwei en It Achterbosk.

Wat gaan we in hoofdlijnen doen op de Wythústerwei:

  • De toegang tot het dorp voor de Stienzerfeart wordt geaccentueerd d.m.v. komborden welke visueel voor een versmalling zullen zorgen.
  • De brug over de Stienzerfeart   wordt aan beide zijden voorzien van een voetpad welke op het bestaande dek wordt gerealiseerd.
  • Op beide zijden van Wythústerwei komen fietssuggestie stroken.
  • De aanliggende wegen krijgen een inritconstructie (voorrang voor bestuurders van de Wythústerwei).
  • In het gebied rondom de AH worden de bushaltes aangepast zodat de bussen op de weg blijven staan bij het in- en uitstappen van de passagiers.
  • Het gebied rondom de AH krijgt een 30km per uur uitstraling.
  • De putdeksel worden op hoogte gebracht zodat de hoogte verschillen zoals die nu aanwezig zijn worden verholpen.

De planning is dat er van 16- 20 oktober asfaltering werkzaamheden plaatsvinden waarvoor de weg grotendeels wordt afgesloten. D.m.v. bebording wordt de omleiding aangegeven. De busroute is via de Uniawei. De werkzaamheden anders dan het asfaltwerk worden in het verkeer uitgevoerd. Omdat ook op it Achterbosk en Hynstewaed werkzaamheden worden verricht is de kruising Hynstewaed tussen 13 – 24 november gesloten wat voor het busverkeer betekent dat de bussen rijden via de Uniawei. Wanneer gewerkt wordt aan de kruising Uniawei / Hynstewaed gaan de bussen via Wythústerwei – Gysbert Japicxstrjitte – Pim Mullierwei Omdat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn dient u de gegevens op de borden en bij Arriva in de gaten te houden.

Post Author: Marco Oosterhuis