Bouw nieuwe sporthal Nylân start definitief in juli 2018

In juli 2018 wordt definitief gestart met de bouw van een nieuwe, energie neutrale sporthal aan de Middelzeelaan in de Leeuwarder wijk Nijlân. De gemeenteraad van Leeuwarden stemde op woensdag 23 mei 2018 in met de bouwplannen. Het is de bedoeling dat het complex in het voorjaar van 2019 klaar is. “Wij zijn ontzettend blij dat we nu echt los kunnen met de nieuwbouw!”, reageert Jan Adema, voorzitter van voetbalvereniging csv De Leeuwarder Zwaluwen. “Dit betekent heel veel voor de toekomst van onze club.”

Meer dan een sporthal
Het nieuwe sportcomplex is meer dan alleen een sporthal: er is ook ruimte voor een nieuw clubhuis voor de Leeuwarder Zwaluwen, die uitkijkt op het hoofdvoetbalveld van de Zwaluwen. Daarnaast zijn er commerciële ruimten en zijn er nieuwe was- en kleedruimtes. Naast de Leeuwarder Zwaluwen zullen ook het Friesland College (voor o.a. de CIOS opleiding), Piter Jelles, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en het Gomarus College gebruik maken van de sporthal.

Kosten
De nieuwe hal kost ruim € 7 miljoen. De Leeuwarder Zwaluwen betalen zelf de bouw van het nieuwe clubhuis, die € 800.000 kost. Adema: “Dat doen we deels met eigen middelen en door de inzet van vrijwilligers bij de bouw. Daarnaast hebben we een lening afgesloten.” De nieuwe sporthal komt in eigendom van de Stichting Sporthal Nijlân; de gemeente blijft eigenaar van de grond. De hal wordt verhuurd aan BV Sport, die de hal gaat exploiteren.

Post Author: Admin