Stiens betaalt voor vertrek uit sociale dienst

De gemeente Leeuwarderadeel moet ongeveer 975.000 euro betalen voor uittreding uit de gezamenlijke sociale dienst van Noardwest Fryslân.

Mogelijk komt daar nog een bedrag bij voor het overnemen van personeel. Daarover wordt nog gesproken met de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en we gaan ervan uit dat het uiteindelijk niet nodig is personeel over te nemen’’, schrijven burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Zij zijn nauw betrokken bij de kwestie, die ontstaat doordat beide gemeenten fuseren.

Post Author: Admin