Gemeentesecretaris van Stiens naar Leeuwarden

Gemeentesecretaris Harrie Siegersma van Leeuwarderadeel wordt per 1 april bij buurgemeente Leeuwarden manager van de sector, die is belast met evenementen en toezicht.

Wim Eppinga volgt Siegersma in Stiens op. Eppinga is nu directeur bedrijfsvoering van de gemeente Leeuwarderadeel.

De wijzigingen vloeien voort uit de fusie per 1 januari 2018, waarbij Leeuwarderadeel wordt samengevoegd met Leeuwarden en alle ambtelijke functies vervallen. Siegersma is vijf jaar gemeentesecretaris in Stiens geweest.

Post Author: Admin